Trafik yahut iş gibi kazalardan doğan bedensel zarara/fonksiyon kaybına/maluliyete dayalı tazminat hesabında esas alınan kriterler nelerdir? Herhangi bir kazadan doğan maddi tazminat alacağınız, geçirdiğiniz kazanın niteliğine, kusur oranına, kaza tarihindeki yaşınıza, kazadaki konumunuza (yolcu/sürücü) ve maaşınıza göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun …