Trafik yahut iş gibi kazalardan doğan bedensel zarara/fonksiyon kaybına/maluliyete dayalı tazminat hesabında esas alınan kriterler nelerdir? Herhangi bir kazadan doğan maddi tazminat alacağınız, geçirdiğiniz kazanın niteliğine, kusur oranına, kaza tarihindeki yaşınıza, kazadaki konumunuza (yolcu/sürücü) ve maaşınıza göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun …

Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler Şayet kendimiz veya bir yakınımız trafik kazası mağduru ise öncelikle yaralanmalı ve ölümlü kazalarda, adli-tıbbi evrakların tam ve eksiksiz toparlanması gerekmektedir. Bu evraklar kendiniz veya vekil tayin ettiğiniz bir Avukat tarafından temin edilebilir.               …


Trafik Kazalarında Mağdur Hakları Bilindiği üzere ülkemizde her yıl yüzbinlerce yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları yaşanmaktadır. KGM’ nin ( Karayolları Genel Müdürlüğü) istatistiklerine göre bu kazaların %98 insan kaynaklı hatalardan meydana gelmektedir. Hal böyle olunca mağduriyet yaşayan kişinin tazminat hakları, …