Avukat veya aracı firma ile yapılan sözleşme nedir?

Eğer tazminat alma konusunda bir avukattan veya avukat olmayan bir kişiden yardım alıyorsanız, dosyanızın sonuçlanması halinde size yardım eden kişiye ne kadar ödeyeceğinizi gösterir evraka sözleşme denir. Taraflar istediği şartlarda sözleşme yapabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken şudur, uygulamada aracı firmaların ve bazı avukatların %30 veya %40 veya çok daha üzerinde bir oranda sözleşme yaptıkları görülmektedir. Bu durum hukuka tamamen aykırıdır.

Avukatlar bir meslek kanununa tabidir. Bu kanuna göre de, %25’in üzerinde sözleşme yapamamaktadırlar. Ama aracı firmalar herhangi bir kanuna bağlı değillerdir. Bu yüzden, sözleşme oranını istedikleri gibi kararlaştırabilirler. Bir diğer konu da, avukat dosyanızı tamamladıktan hemen sonra size ödeme yapmak zorundadır. Aksi halde, meslek kanununa aykırı davranmış olur ve meslekten çıkarılması ile dahi karşılaşabilir. Ancak aracı firmalarda aynı durum geçerli değildir. Bu yüzden bir avukatla çalışmak tazminatı kazanmanızda önemli olduğu gibi tazminatı almanızdan sonra geçen sürede de önemlidir.

Uygulamada “temlikname” adı altında trafik kazası mağdurlarına sözleşme imzalattıkları görülmektedir. Bu evrak mağdurun elini kolunu tamamen bağlamaktadır. Bu evrak ile aracı firma sigorta şirketine doğrudan başvuru yaparak tazminatınızdan kesinti yapabilmektedir. Yapılan kesintiden mağdurun haberinin olmaması uygulamada çok karşılaştığımız bir durumdur. Bu nedenle imzalanan evrakın ileride hak kaybına neden olmaması için dikkatlice okunmalı ardından imzalanmalıdır.