Başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

Yukarıda bahsedildiği gibi başvuru yapmanızın ardından 2 farklı sonuç ile karşılaşabilirsiniz. Eğer sigorta şirketi başvurunuza cevap vermiş ise, başvurunun ne kadar sürede sonuçlanacağının kesin bir cevabı yoktur. Bu durumda dava açılmaması gerektiği açılsa dahi reddedileceğini belirtmiştik. Bu durumda, dosyanızın dava açmak için gerekli şartlara sahip olup olmadığını tespit etmek ve doğru zamanda dava açmak için mutlaka bir avukata danışmalısınız. Uygulamada pek çok kişiden 1 ay içinde kesinlikle sonuçlanacağını duyabilirsiniz. Ancak bu duyumları dikkate almamalısınız. Başvurunun 1 aylık sürede tamamlanması ihtimal dahilindedir ama bu durumun kanuni zorunluluğu bulunmamaktadır. sigorta şirketinin ödeme yapacağı sürenin tahmin edilmesi mümkün değildir. Çünkü her başvuruda sigorta şirketi farklı olduğu gibi her trafik kazası da kendi içinde farklılık göstermekte hatta aynı sigorta şirketine başvuru yapılıyor olsa da, dosyanızla ilgilenecek olan sigorta şirket görevlisinin iş yükü farklı olduğundan süreler değişebilmektedir. Bu nedenle daha başvuru yapılmadan önce bir tahminde bulunmak tamamen sizin güveninizi kazanmak için yapılmaktadır.

Eğer sigorta şirketi size 15 gün içerisinde cevap vermemiş ise Sigorta Tahkim Komisyonuna ve mahkemeye başvuru yapılabilir. Sigorta kanununa göre, sigorta tahkim komisyonu yapılan başvuruyu 4 ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Ancak burada yanlış anlaşılan konu şudur, sigorta tahkim komisyonu 4 ay içerisinde bir karar vermek zorundadır, bu durum 4 ay içerisinde size ödeme yapılacağı anlamına gelmez. Her mahkeme kararında olduğu gibi sigorta tahkim komisyonu kararında da itiraz ve temyiz yolu bulunmaktadır. Sigorta şirketi, tahkim komisyonunun kararına istinaden itiraz veya temyiz yoluna başvurma hakkına sahiptir. Bu durumda, dosyanızın itiraz veya temyizden dönmesini beklemeniz gerekmektedir. Dönüş olmadığı müddetçe ödeme alamamaktasınız.

Sigorta tahkim komisyonunun kararı 5.000,00 TL. ve üzerinde bir maddi tazminat içeriyor ise İtiraz edilebilir. İtiraz 2 ay içerisinde değerlendirilerek karara bağlanmak zorundadır. Ancak burada da, karara bağlanma ödeme alacağınız anlamına gelmemektedir. Aynı karar 40.000,00 TL. ve üzerinde ise temyiz yoluna da başvuru yapılabilir.

Tüm bu sebeplerle, başvurunuzun ne zaman sonuçlanacağı konusunda en başından verilen bilgi tüm bu süreçlere göre farklılık gösterecektir. Takdir edersiniz ki, bu kadar ihtimal söz konusu iken size en başından verilen bilgi doğru olmayacaktır.