Rücu nedir?

Trafik kazasının ardından sigorta şirketinin mağdura ödediği tutar bazı şartların mevcut olması halinde ruhsat sahibi ve sürücüden talep edilebilir. Sigorta şirketinin ödediği parayı talep etme hakkına rücu denmektedir. Bu şartlar konunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu şartlar;

  1. a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,
  2. b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,
  3. c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

  1. d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,
  2. e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,
  3. f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin,  tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde.

 

Bu durumlardan herhangi bir kazanızda mevcut ise, alacağınız ödeme ruhsat sahibi ve sürücüden geri alınacaktır. Ancak, bu şartlar mevcut değil ise, sigorta şirketi hiçbir surette ödemeyi talep edemeyecektir. Kusurlu Sürücünün akrabanız, arkadaşınız veya tanıdığınız olması durumunda bu şartların varlığına dikkat etmeniz gerekmektedir. bu şartlar mevcut değil ise, tanıdığınız kişiye herhangi bir zarar gelmeyecektir.