Sigorta şirketi hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Her ne kadar trafik kazasında yaralanmış, ölüm meydana gelmiş veya aracınız hasar görmüş ise de, sigorta şirketi bazı durumlarda ödeme yapmayacaktır. Bu durumlar kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Yani bu durumların dışında bir durum varsa sigorta şirketinin ödeme yapması gerekmektedir. Kanunda sayılan bu durumlar şunlardır;

  1. a) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
  2. b) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
  3. c) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

ç) Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,

  1. d) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
  2. e) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,
  3. f) Manevi tazminat talepleri,
  4. g) Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

ğ) Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,

  1. h) Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,

ı) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar.

 

Eğer sayılan bu durumlardan biri mevcut ise, sigorta şirketinden ödeme alamazsınız. Bu durumda yapılması gereken kusurlu sürücünün kendisine bir dava açarak ödeme talep etmektir.