Sigorta şirketine başvuru nasıl yapılır?

Meydana gelen trafik kazasında hangi sigorta şirketinin sorumlu olduğunu tespit etmek için yapılması gerekenlerden yukarıda bahsetmiştik. Başvuru yapmak için öncelikle bu sigorta şirketini tespit etmeniz gerekmektedir. Ardından, aşağıda belirttiğimiz evrakların tamamını posta veya kargo yolu ile sigorta şirketine ileterek ödeme talep edebilirsiniz. Gerekli olan evraklar;

Maddi Zararlar: değer kaybı/araç hasarı

 

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı.
 • Hak sahibi tüzel kişiler için: imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.
 • Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

 

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Tüm savcılık ve mahkeme dosyası,
 • Hastane raporu (taburcu edildiğine dair) veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.
 • Kazaya ilişkin hasar fotoğraflar,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibi Tüzel kişi ise imza sirküsü ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,
 • Gelir durumunu gösterir belge.

 

Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hastane raporu veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,
 • Ölüm sonrasına vefat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat edene ait son üç aylık ücret belgesi,
 • Varislere ait banka hesap bilgileri,
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,